เปิดอัพสกิล GIG Worker ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมมอบเครื่องมือทำกิน

พัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รมว.กระทรวงแรงงาน ผุดไอเดียยกระดับทักษะ GIG Worker ผู้มีรายได้น้อย ตั้งเป้า 3 หมื่นคน เริ่มฝึก ต.ค. 2565 นี้ พร้อมมอบเครื่องมือประกอบอาชีพ สมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 13 ล้านราย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ เป็นแรงงานในกลุ่ม GIG Worker คือ คนที่ทำงานในรูปแบบงานชั่วคราว งานที่รับจ้างเป็นระยะเวลาสั้นจบเป็นครั้ง ๆ ไปไม่ยึดติดกับที่ใดที่หนึ่ง เช่น งานพาร์ตไทม์ งานฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ

ซึ่งแรงงานเหล่านี้ยังขาดการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ จำเป็นต้องได้รับการยกระดับทักษะฝีมือ เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ มีงาน มีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างมั่นคง และยั่งยืน จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ มาตรฐานฝีมือ เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่แรงงานในกลุ่มดังกล่าว โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่น้อยกว่า 30,000 คน

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขานรับนโยบายดังกล่าวได้เสนอโครงการพัฒนาทักษะแรงงานอิสระยุค 4.0 (GIG Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพ เมื่อฝึกจบจะได้รับมอบเครื่องมือในการประกอบอาชีพด้วยเบื้องต้นกลุ่มเป้าหมายจะเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป้าหมาย 31,500 คน นอกจากนี้ ได้กำหนดให้มีการติดตามตรวจเยี่ยมการประกอบอาชีพหลังฝึกอบรม เพื่อให้คำแนะนำและสร้างความมั่นใจว่าผู้ผ่านการฝึกนำความรู้และเครื่องมือที่ได้รับไปประกอบอาชีพ และช่วยให้มีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มอาชีพ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่แรงงานทั่วไปที่เป็นผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องมีทักษะอาชีพเป็นพื้นฐาน

เน้นทักษะที่เกี่ยวข้องใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย เทคโนโลยียานยนต์ เกษตรและอาหารแปรรูป ก่อสร้าง ดิจิทัล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศิลป์ ท่องเที่ยวและบริการ และงานเชื่อม เป็นต้น ซึ่งจะเริ่มฝึกในงบประมาณปี 2566 หรือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 นี้


สำหรับผู้มีบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ