คอบอลเฮ! “กสทช.” งัดกฎ Must Carry ปลดล็อกถ่ายสดบอลโลกทุกแพลตฟอร์ม

“กสทช.” งัดกฎ “มัสต์แครี่” ปลดล็อกถ่ายสดบอลโลกทุกแพลตฟอร์ม

“กสทช.” ส่งหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตเรียงตัวแจ้งแนวทางการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 ต้องยึด “กฎมัสต์แครี่” ทั้งออกโรงเตือน “กกท.” อีกรอบ ต้องจัดสรรกตามกฎอย่างเคร่งครัด และเป็นธรรม พร้อมงัดประกาศตามข้อ 6 ย้ำต้องออกอากาศได้ทุกช่องทาง ปลดล็อก “เอไอเอสเพลย์”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช.ได้ทำหนังสือถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และผู้รับใบอนุญาตจาก กสทช. หลายราย อาทิ บริษัทซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ เอไอเอส ไฟเบอร์ ในเครือเอไอเอส และให้บริการไอพีทีวีผ่านกล่องเอไอเอสเพลย์),

บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ (เอ็นที), บริษัท ทรี บีบีทีวี จำกัด เป็นต้น เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (มัสต์ แครี่) กรณีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย 2022

โดยในหนังสือด่วนที่สุดของ กสทช.ที่แจ้งถึง บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด ที่สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศมัสต์แครี่ หากในภายหลังมีผู้อ้างสิทธิในการถ่ายทอดมีหนังสือแจ้งมายังบริษัทให้ระงับการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ควรดำเนินการอย่างไร

สำนักงาน กสทช.ได้อ้างถึงมติที่ ประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมาที่มีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติตามประกาศมัสต์แครี่ ดังนี้

1.ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป

และ 2.ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ มีหน้าที่ต้องตรวจสอบ และควบคุมการออกอากาศการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปให้ออกอากาศเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

ดังนั้นบริษัทในฐานะผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อ 1 และข้อ 2 โดยเคร่งครัด

เช่นกันกับที่แจ้งมายัง บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ตเวิร์ค ที่สอบถามเกี่ยวกับการเผยแพร่การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ และโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำนักงาน กสทช.ก็อ้างถึงมติที่ประชุมบอร์ด กสทช. เมื่อวันที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมาเช่นกัน

Advertisement

สำหรับประกาศตามข้อ 6 ระบุว่า ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการแก่ผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก หรือผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองมีหน้าที่ต้องให้สมาชิกได้รับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปได้โดยตรงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทําซ้ำ ดัดแปลง ผังรายการ หรือเนื้อหารายการ

กรณีการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ประเภทกิจการทางธุรกิจ ผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่ง อาจเลือกการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ประเภทกิจการทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิก สามารถรับชมในประเภทหรือหมวดหมู่รายการใด หรือหลายประเภทหรือหลายหมวดหมู่รวมกันก็ได้ แต่ต้องเป็นการเลือกตามลำดับและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด โดยจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผังรายการ เนื้อหารายการ และการจัดลำดับช่องรายการ

การดำเนินการตามวรรคสอง จะต้องเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบก่อน และเมื่อได้รับความเห็นชอบ ให้ผู้ให้บริการดังกล่าวให้บริการตามที่ได้รับความเห็นชอบอย่างน้อยหนึ่งปี การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือหมวดหมู่รายการจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่าหกสิบวัน