คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูการบินไทย ขอเพิ่มทุน-แปลงหนี้เป็นทุนในเวลาที่เหมาะสม

การบินไทย

ปิยสวัสดิ์-ชาญศิลป์ รายงานความคืบหน้าแผนฟื้นฟูการบินไทย ผลประกอบการไตรมาส 3 ดีมาก-สภาพคล่องสูง คาดออกจากแผนฟื้นฟูเร็วกว่าปลายปี’68 คณะผู้บริหารแผนฯ ขอสนับสนุนเพิ่มทุน-แปลงหนี้เป็นทุน ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ผอ.สคร. ยืนยัน รัฐยังถือหุ้นใหญ่-ไม่กลับไปเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่เป็นสายการบินของคนไทย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

โดยมีคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการเข้าร่วมประชุม อาทิ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฯ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายพรชัย ฐีระเวช และนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่า เป็นการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของบริษัทการบินไทยในการออกจากแผนฟื้นฟูตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง

ซึ่งผลประกอบการในช่วงไตรมาส 3 ดีมาก คาดว่าจะดำเนินการได้ตามแผน โดยผู้บริหารแผนฟื้นฟูได้ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลในเรื่องสนับสนุนให้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟู เช่น เรื่องเพิ่มทุน และการแปลงหนี้เป็นทุนในช่วงเวลาที่เหมาะสม

นางปานทิพย์กล่าวว่า เนื่องจากรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 40 กว่าเปอร์เซ็นต์ จึงต้องติดตามดูแลบริษัทการบินไทยให้ออกจากแผนฟื้นฟู ส่วนการเพิ่มทุนยังเป็นไปตามแผนฟื้นฟูที่ศาลล้มละลายกลางเห็นชอบแล้ว คือ 2.5 หมื่นล้านบาท แต่ขณะนี้ cash flow ของการบินไทยมีจำนวนมากอาจจะไม่จำเป็นต้องกู้

ผู้สื่อข่าวถามว่า การกลับเข้าไปในเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ นางปานทิพย์กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ทุนต้องไม่ติดลบ EBITDA เป็นบวก ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี เป็นไปตามแผนฟื้นฟู หากทิศทางมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถออกจากแผนฟื้นฟูได้เร็วขึ้นกว่าแผนเดิมที่กำหนดไว้ช่วงปลายปี’68 หรืออย่างช้าเป็นไปตามแผน

“อย่างไรรัฐยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จะเพิ่มทุนหรือแปลงทุนอย่างไร สัดส่วนรัฐก็ยังเป็นไปตามแผน คือ รัฐถือหุ้นไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ คงไม่กลับไปเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่รัฐต้องเป็นผู้ถือหุ้นเบอร์ 1 ต้องเสียงใหญ่กว่าคนอื่น ต่อไปอาจจะมีการทบทวน เนื่องจากบริบทการแข่งขันเปลี่ยนไปหมดแล้ว แต่อย่างไรก็ยังเป็นสายการบินของคนไทย ซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคครั้งที่ผ่านมาการบินไทยก็เป็นหน้าเป็นตา” นางปานทิพย์กล่าว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 บริษัท การบินไทย ได้ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 3,920 ล้านบาท เทียบกับการขาดทุน 5,310 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวมทั้งสิ้น 32,860 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 582 จากไตรมาส 3 ของปี 2564